Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Sections
U bent hier: Home / Verenigingsmanagement / Pakket 'Basis' of 'Compleet'

Pakket 'Basis' of 'Compleet'

Kies zelf aan welke dienstverlening uw vereniging en uw leden behoefte hebben. Natuurlijk is een maatwerkoplossing ook mogelijk. Bijstellen kan altijd. Speciale verlangens? U vraagt, wij draaien.

Maak uw keuze voor pakket 'Basis' of 'Compleet', of kies voor maatwerk.

Omschrijving

Basis

Compleet

Bereikbaarheid

 

 

Postadres

Uniek mailadres

Telefoonservice

 

Bureau

 

 

Postverzorging

Correspondentie verzorgen

Archivering van vergaderverslagen en overige documenten

Mailingen verzorgen

Opzetten van mantelovereenkomsten

Bestuur

 

 

Ambtelijk secretaris bij bestuursvergadering (4x per jaar)

Agendering en vermenigvuldiging/verzending van stukken

Opstellen van vergaderstukken

Verslaglegging van vergadering + besluitenlijst

Ondersteuning bij uitvoering van bestuursbesluiten

Schrijven van inhoudelijk jaarverslag

Leden

 

 

Organisatie van ledenvergaderingen (2x per jaar) + regelen van locatie

Agendering en vermenigvuldiging/verzending van stukken

Opstellen van vergaderstukken

Verslaglegging vergadering + besluitenlijst

Ondersteuning bij uitvoering van bestuursbesluiten

Advisering over statuten/huishoudelijk reglement + reglementen

Ondersteuning bij ledenwerving

Financiën

 

 

Ledenadministratie in geautomatiseerd systeem

Boekhouding

Bankrekening

Concept-begroting opstellen

Ondersteuning bij inning van contributie

Verzorgen van financiële rapportages

Concept-financieel jaarverslag opstellen

Communicatie

 

 

Maken van een communicatieplan

Website hosting

Realisatie en onderhoud website

Opzetten en beheer van social media

Vraagbaak

Organisatie van workshops en conferenties

Persberichten opstellen en verspreiden

Ledenbrief (4x per jaar)

Artikelen voor ledenmagazine

Opstellen van publicaties

Productie van publicaties

 

   

 

Meer informatie volgt

Deze website wordt actief gevuld.
Kom regelmatig terug voor meer informatie
of neem direct contact met mij op.

Jos van Bussel