Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Sections
U bent hier: Home / Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Soms ben je het gewoon niet met elkaar eens. De standpunten verharden en er lijkt geen uitweg meer. Maar naar de rechter stappen is ook zo wat. Bemiddeling is dan een goede optie.

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige (de mediator) de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.

Jos van Bussel is gespecialiseerd op collectieve arbeidsmediation tussen werkgevers, vakbonden en ondernemingsraden en andere instituties. Hij heeft 9 jaar ervaring als lid van een bedrijfscommissie. Eerst in de Bedrijfscommissie Welzijn en later in de Bedrijfscommissie Markt II, die zaken behandelt in de sectoren welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en cultuur. Hij was hierin benoemd namens Kunstconnectie en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Vaak betreft het geschillen tussen een directeur of raad van bestuur en een ondernemingsraad, maar ook komt het voor dat een vakbond partij is of een OR-lid. Soms vragen partijen de bedrijfscommissie om voor hen een knoop door te hakken, maar meestal volstaat het om partijen zodanig te bevragen dat men vanuit zelfinzicht komt tot passende oplossingen.

Jos heeft daarnaast ook met succes bemiddeld in een conflict tussen een directie en een OR over de invoering van het sjabloon voor lesgebonden en niet-lesgebonden uren in de kunsteducatie. Als independent member van het Integrity Committee van de British School of Amsterdam hielp hij een aanvaring tussen een ouderpaar en de schoolleiding oplossen.

 

 

Meer informatie volgt

Deze website wordt actief gevuld.
Kom regelmatig terug voor meer informatie
of neem direct contact met mij op.

Jos van Bussel