Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Sections
U bent hier: Home / Medezeggenschap

Medezeggenschap

De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging vertegenwoordigt alle in de onderneming werkzame personen en werkt in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. Het gaat dus om veel meer dan pure belangenbehartiging. De OR/PVT is medeverantwoordelijk voor het bedrijf.

De medeverantwoordelijkheid van de OR/PVT voor het bedrijf wordt lang niet altijd zo gevoeld. Dat geldt voor beide kanten. Personeelsleden zijn bang om hun hoofd boven het maaiveld uit te steken, zien de OR/PVT als een praatcircus dat veel tijd vergt of stellen zich juist op als een alternatieve vakbond en bemoeien zich met individuele problemen. Anderzijds zijn er directeuren die zelf de dienst willen uitmaken en de OR/PVT daarom liefst van zo min mogelijk informatie voorzien. De laatste jaren blijkt OR-scholing bovendien sterk teruggelopen.In de bedrijfscommissie komen daarnaast betrekkelijk veel geschillen voor over de toekenning van faciliteiten aan de OR/PVT.

Jos van Bussel kent de medezeggenschap van alle kanten: hij was OR-secretaris maar ook WOR-bestuurder en hij heeft negen jaar ervaring als lid van eerst de Bedrijfscommissie Welzijn en vervolgens de Bedrijfscommissie Markt II. Hij geeft korte trainingen over de medezeggenschap aan meestal OR/PVT en directie gezamenlijk. Want wat frappeert, is dat met name directies slecht op de hoogte zijn van de Wet op de ondernemingsraden. OR'en kunnen bij Jos een abonnement afsluiten waarmee ze op maat bediend worden met scholing, adviesgesprekken en eenvoudige hulpvragen. Zo kun je de beschikbare financiën optimaal inzetten.

Jos biedt praktische hulp om de medezeggenschap vooruit te helpen. Zo hielp hij de OR van ROC Zadkine in Rotterdam bij de organisatie van OR-verkiezingen en verbeterde hij het overleg met het college van Bestuur door te zorgen voor tijdige agendering en helderheid over de status van stukken (informatie, consultatie, advies of instemming). Dat deed OR-voorzitter Paul Dries verzuchten: "Het was een verademing om te merken dat iemand van buiten de organisatie zaken voor elkaar kreeg waar de raad al heel lang mee bezig was."

Een nieuw element in de medezeggenschap is de positie van flexwerkers. Dan gaat het niet alleen om uitzendkrachten, maar ook om zzp'ers. Jos leverde in 2015 als tafelvoorzitter een bijdrage aan het congres van de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap en ontwikkelt ideeën om flexwerkers meer te betrekken bij het bedrijf waar ze werken.

Op voordracht van de ondernemingsraad van de British School of Amsterdam is Jos lid van de Supervisory Board (de raad van toezicht) van deze school. Het Nederlandse systeem van medezeggenschap vergt bijzondere aandacht op een school waar noch de medewerkers noch de directie daarmee vertrouwd zijn. 

Meer informatie volgt

Deze website wordt actief gevuld.
Kom regelmatig terug voor meer informatie
of neem direct contact met mij op.

Jos van Bussel