Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Sections
U bent hier: Home / Curriculum vitae / CV van Jos van Bussel

CV van Jos van Bussel

Persoonlijke gegevens

Joseph (Jos) Lambertus Maria van Bussel

Rendierstraat 2

1338 KJ Almere

T (036) 521 67 98

M (06) 23 88 36 75

E info@josvanbussel.nl

 

Geboren op 5 april 1958 te Breda

Getrouwd (1981) met Bernadette Cantrijn

Twee kinderen: Merijn (1988) en Robbert (1990)

 

Profiel

Ondernemer. Verenigingsmanager. Bemiddelaar. Actief in cultuur en not-for-profit. Ruime ervaring op sociaal-economisch gebied, zowel in vakbeweging en werkgeversorganisaties als in bipartiete en tripartiete organisaties. Generalist. Belangenbehartiger. Creatief in kansen creëren. Snel ingewerkt in uiteenlopende branches en werkvelden. Uitgesproken netwerker.

 

Werkervaring

2011-heden: Van Bussel Advies & Diensten B.V., Almere (voorheen BusyBusiness B.V.)

Zelfstandig ondernemer; advies en dienstverlening in arbeidsverhoudingen en verenigingsmanagement; tot 2015 mede-eigenaar van All Art Professionals B.V.

Klanten

 • Vereniging Openbare Bibliotheken, Den Haag: nieuwe contributiesystematiek, ontwerp en onderhandeling van mantelovereenkomsten, auteursrechtonderhandelingen, arbeidsmarkt- en arbeidskostenonderzoek, inrichting cao-deel website
 • Instellingen voor kunsteducatie: advisering over organisatievraagstukken,arbeidsvoorwaarden, personeelszaken, medezeggenschap
 • Museum HEIM, Hengelo: ontwikkeling en onderhandeling van een sociaal plan bij de fusie met Stichting Crea
 • Gemeente Noordoostpolder: ontwikkeling, onderhandeling en implementatie van een sociaal plan bij de verzelfstandiging van de afdeling Culturele Zaken en de fusie met Theater 't Voorhuys
 • Gemeente Delft: arbeidsvoorwaardenonderzoek voor verzelfstandiging van VAK
 • Gemeente Goeree-Overflakkee: voorzitter van de Werkgroep Herstructurering Muziekonderwijs
 • Gemeente Hilvarenbeek: ondernemingsplan voor nieuwe muziekschool
 • Hoofdbedrijfschap Ambachten, Zoetermeer: Platform Toekomst Muziek (verenigingen van muziekinstrumentenmakers)
 • BroodfondsMakers, Utrecht: landelijk voorlichter en oprichter broodfondsen (o.a. Rotterdam/Schiedam, Huizen, Kampen, Almere, Zwolle, Zoetermeer, Winterswijk, Zieuwent, Amsterdam, Nijmegen)
 • Roc Zadkine, Rotterdam: sociale plannen ontwerpen, onderhandelen en implementeren, verbetering van de medezeggenschap, beleidsnotities over HRM-onderwerpen, samenwerkingsovereenkomst vmbo en roc
 • Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie: lid Klachtencommissie Ongewenst Gedrag, organisatie symposium over arbocatalogus

Nevenfuncties

 • 2015-heden: Stichting Cultuurfonds Almere
  • Secretaris; fonds voor medefinanciering van innovatieve culturele activiteiten in Almere, met een budget van € 600.000 per jaar
 • 2015-heden: Integrity Committee, British School of Amsterdam
  • Lid van de bezwarencommissie
 • 2013-2014: Coöperatieve Vereniging Zelfstandigenplein U.A., Almere
  • Medeoprichter/secretaris en aandeelhouder; coöperatie gericht op het bevorderen van ondernemerschap van zp'ers
 • 2013-2015: Broodfonds Goed Belegd, Huizen
  • Penningmeester; arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen

 

2011-2012: Art. 1 Midden-Nederland, Utrecht

Vestigingsmanager

Taken

 • Interne organisatie
 • Personeelsbeleid
 • Werkplan

 

2005-2011: VKV en Kunstconnectie, Utrecht

Bestuurssecretaris VKV; vanaf 2007 plaatsvervangend directeur, en secretaris arbeidsvoorwaarden Kunstconnectie

Taken

 • Cao-onderhandelaar
 • Adviseur van leden op arbeidsvoorwaarden/werkgeverschap/ondernemerschap
 • Ontwikkeling van mantelovereenkomsten
 • Vertegenwoordiging van vereniging op nationaal en Europees niveau
 • Bestuursondersteuning

Bijzondere verrichtingen

 • Fusieproces van De Kunstconnectie en de VKV
 • Ontwikkeling van statuten van nieuwe vereniging
 • Ontwikkeling van netwerk van preferred partners
 • Totstandkoming Arbocatalogus Kunsteducatie
 • Arbeidsmarktonderzoek (publicatie IVA, Tilburg)
 • Flexibilisering van de cao Kunsteducatie, herschrijven/herinrichten van de cao, vernieuwing van het onderhandelingsproces
 • Ontwikkeling van beloningsleidraad directeur-bestuurder
 • Ontwikkeling van nieuwe contributiesystematiek
 • Stimulering van VNG tot nieuwe gemeentelijke arbeidsvoorwaarden kunsteducatie (hoofdstuk 19b CAR-uwo)

Functiegebonden nevenfuncties

 • Lid van algemeen bestuur MKB Nederland
 • Lid van MKB Cluster Vrije Tijd en diverse MKB-commissies
 • Werkgeverslid van Bedrijfscommissie Welzijn (2005-2010)
 • Plv. werkgeverslid (namens Kunstconnectie en VOB) van Bedrijfscommissie Markt II (2010-2014)
 • Lid van NPS Programmaraad (2005-2007)
 • Bestuurslid van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (2005-2011)
 • Penningmeester Werkgeversvereniging Kunst en Cultuur (2009)

 

2002-2005: FNV Horecabond, Almere

Algemeen secretaris, lid van het dagelijks bestuur

Taken

 • Verantwoordelijk voor verenigingsorganisatie (28.000 leden; vernieuwing kaderwerk)
 • Leiding geven aan werkorganisatie (+ 65 personeelsleden op hoofdkantoor en 6 bijkantoren)
 • Hoofd van afdeling Communicatie
 • Hoofd van internationaal werk
 • Bestuurlijke collegiale verantwoordelijkheid voor de bond

Bijzondere verrichtingen

 • Invoering van nieuwe bestuursstructuur
 • Van 15% naar 5% ziekteverzuim in 1 jaar
 • Bezuiniging/reorganisatie voorbereiden (6 bijkantoren sluiten, 1/3 van het personeel ontslaan, nieuwe werkprocessen)
 • Restyling van bondsblad Horeca Info
 • Ontwikkeling sms-service cao Horeca

Functiegebonden nevenfuncties

 • Vice-voorzitter aan vakbondszijde van het Bedrijfschap Horeca en Catering
 • Bestuurslid van FNV Mondiaal (ontwikkelingsorganisatie)
 • Hoofdredacteur van Horeca Info
 • Lid van FNV Algemeen Secretarissen Overleg

 

1997-2002: Federatie Nederlandse Vakbeweging, Amsterdam

Bestuurssecretaris en persoonlijk assistent van de voorzitter

Taken

 • Coördinatie/agendabeheer voorzitter
 • Klankbord/achtervang voor voorzitter en 5 overige federatiebestuurders
 • Inhoudelijke voorbereiding van afspraken en vergaderingen van voorzitter
 • Speeches schrijven voor voorzitter en algemeen secretaris/penningmeester
 • Secretaris van wekelijkse vergaderingen van Federatiebestuur + communicatie/uitvoering van besluiten
 • Liaison tussen Federatiebestuur en werkorganisatie/beleidsmedewerkers
 • Inhoudelijke aansturing van secretaresses van federatiebestuurders en van chauffeurs
 • Ontvangsten van internationale delegaties
 • Voorbereiding buitenlandse reizen (o.a. Japan, Eritrea/Ethiopië, Brazilië, Zuid-Afrika/Zimbabwe, Zuid-Korea, Indonesië)

Bijzondere verrichtingen

 • Herinrichting van het secretariaat van de voorzitter
 • Ontwikkeling van acceptatiebeleid voor speeches en optredens
 • Mede-ontwikkeling van CRM-systeem voor vakcentrale
 • Inrichting/ondersteuning van het vakcentralebrede proces 'Samen Doen Wat Samen Kan'
 • Conceptontwikkeling, organisatie en afstemming binnen European Trade Union Confederation van nationale vakbondsdemonstratie voor een sociaal Europa '12 sterren voor Europa' aan vooravond van EU-top Amsterdam 1997
 • Inleidingen 'Poldermodel' voor tal van buitenlandse delegaties en tijdens congressen in Hongarije (georganiseerd door Nederlandse Ambassade) en Slowakije (georganiseerd door EU Social Dialogue Mission, en door European Trade Union Confederation)

Functiegebonden nevenfuncties

 • Plaatsvervangend voorzitter (voor FNV-voorzitter) van de jury Secretaresse van het Jaar (1999-2002)
 • Plaatsvervangend lid (voor FNV-voorzitter) van de jury Kroon op het Werk o.l.v. staatssecretaris SZW (1998-2002)
 • Gastdocent arbeidsverhoudingen bij Haarlem Business School
 • Gastdocent arbeidsverhoudingen bij Instituut Defensie Leergangen ('generaalsklasje')
 • Vaste secretaris van het Vakcentraleoverleg FNV/CNV/MHP

 

1993-1997: Algemene Vakcentrale, Den Haag

Voorlichter

Taken

 • Communicatieadvies aan dagelijks bestuur en aan aangesloten vakbonden
 • Persvoorlichting
 • Wekelijkse nieuwsbulletins voor leden
 • Redacteur verenigingsmaandblad Blauwdruk
 • Pr-werkzaamheden (bevordering naamsbekendheid, publieksversies schrijven van beleidsnota's, jaarverslag, huisstijl)
 • Netwerken

Bijzondere verrichtingen

 • Restyling van Blauwdruk
 • Voorbereiding van vakbondszetel in Sociaal-Economische Raad
 • Coaching van beleidsmedewerkers
 • Bureauredactie van 'Erop of eronder. Strategie van de postmoderne vakbeweging' (Welboom)

Functiegebonden nevenfuncties

 • Lid van de redactie van 'Zeggenschap', tijdschrift voor vakbewegingsvraagstukken (1995-1998)

 

1984-1993: Sociaal-Economische Raad, Den Haag

 • Medewerker Bestuurszaken (1989-1993)
 • Voorlichter/redacteur SER en COB/SER (1988-1989)
 • Bureauredacteur en plaatsvervangend chef Tekstverwerking (1986-1988)
 • Corrector en plaatsvervanger van cheffin Tekstverwerking (1984-1986)

Taken

 • Beheer werkprogramma SER
 • Commissiearchief (+ 100 commissies en werkgroepen)
 • Toepassing hoofdstuk 1 van de Wet op de bedrijfsorganisatie
 • Opstelling van adviezen raadgevend comités EU en Europees Economisch en Sociaal Comité
 • Secretaris kroonledenoverleg
 • Organisatie van de raadsvergaderingen
 • Samenstelling van het SER-bulletin
 • Persvoorlichting voor SER, COB/SER, Stichting van de Arbeid en Pensioenkamer
 • Correctie en redactie van alle beleidsadviezen van de SER (+ 25 per jaar)
 • Correctie en redactie van alle uitgaven van de Commissie Ontwikkeling Bedrijven van de SER (+ 15 per jaar)

Bijzondere verrichtingen

 • Redactie 'Aan het werk' (sociaal akkoord 1986)
 • Redactie '20 jaren sociaal-economisch beleid' (afscheidsbundel dr. J.W. de Pous als SER-voorzitter, 1984)
 • Tekstschrijver/lid van het SER-cabaret
 • Schrijven van 'Taal ernaar', instructie voor SER-secretarissen
 • Redacteur van personeelsblad De SERpent
 • Ontwikkelaar van het jubileumprogramma 40 jaar SER (SER-gebouw in Madurodam, redactie jubileumboek Arjo Klamer, symposium in de Ridderzaal)
 • Vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag

 

1981-1984: Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen KIWA N.V.

Collationist/typist en plaatsvervangend chef Tekstverwerking

Taken

 • Corrigeren en typen van keuringsrapporten, verslagen, correspondentie en wetenschappelijke onderzoeken

Bijzondere verrichtingen

 • Redactielid van personeelsblad De Kiwaan
 • Secretaris van de ondernemingsraad (1983-1984)

 

1979-1980: Koninklijke Landmacht

 • Opleiding bij Opleidingscentrum Militaire Administratie OCMA te Middelburg
 • Dienstplichtig sergeant-administrateur bij de C-batterij van de 25e Afdeling Lichte Luchtdoelartillerie mobiel te Ede

Taken

 • Loon- en personeelsadministratie voor C-batterij (+ 130 personen)

Bijzondere verrichtingen

 • Kaderlid van de Vereniging voor Dienstplichtige Militairen (o.a. vertrouwenspersoon in tuchtrechtzaken)
 • Kandidaat-voorzitter VVDM
 • Voorzitter van de leerlingenraad van het OCMA
 • Lid van het Korpsoverlegorgaan Militaire Administratie
 • Lid van het Afdelingsoverlegorgaan Militaire Administratie
 • Redacteur van 'Vleermuizenissigheden' (nieuwsbrief te velde van de 25e Afdeling)

 

Overige activiteiten

 • Lid van Verenigingsprofessionals Nederland VPN
 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (tevens lid kascommissie)
 • Penningmeester GroenLinks Almere (2011-2015)
 • Schrijven van Engelstalig huishoudelijk reglement voor Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionels FIFPro (2004)
 • Pr-werk voor de Almeerse korfbalvereniging EKVA
 • Lid van de programmacommissie van de FNV Zomeruniversiteit (2002-2003)
 • Lid van de Vakbondshistorische Vereniging (2002-2006)
 • Voorzitter van de Delftse korfbalvereniging DES (2000-2002)
 • Tussen 1992 en 1997 onder de bedrijfsnaam 'Zwart op Wit' incidenteel werkzaam als freelance tekstschrijver en bureauredacteur. Opdrachtgevers: Commissie Ontwikkeling Bedrijven (COB/SER), Platform Telewerken Nederland (Ministerie V&W), De Taalbrief (Van Dale Lexicografie B.V.), Ordina Advies B.V., Macori Consult en Uitgeverij Coutinho, NVD ReceptieService B.V., de gezamenlijke Amsterdamse Riaggs, City Tax Den Haag
 • Lid van de Opleidingscommissie Bureauredactie van de Stichting GO (1987-1990)
 • Secretaris van de Wetenschappelijke-Redacteurenkring WERK (1989)
 • Examinator bij de opleiding Bureauredactie van de Stichting GO (1989-1990)
 • Bestuurslid van de Vereniging Bewoners Studentenflats Diemen (1977-1979)

 

Opleiding

2015: Opleiding Professionele mediation (Mediation Trainingsinstituut, Amersfoort)

2012: Leergang Ondernemerschap (Utrechtse Ondernemers Academie, Utrecht/Amersfoort); als All Art Professionals verkozen tot UOA ondernemer van 2012

2011: Training Financiën voor non-financials (VM-Training en Mazars)

2007: Leergang Verenigingsmanagement (AVVM)

2006: Leergang arbeidsvoorwaarden (MKB Nederland en Universiteit van Amsterdam)

2006: Praktijkcursus sociale zekerheid (Kluwer)

1997-2000: Diverse opleidingen: klantgericht werken aan projecten, nieuwe spelling, Word, Outlook, Access, vakbondsengels, Europese arbeidsverhoudingen

1997: Cursus Internetredacteur (Academie voor Journalistiek en Voorlichting, Tilburg)

1995-1996: NGPR-B (Buro Van der Hilst, Amersfoort)

1989-1990: NGPR-A (Buro Van der Hilst, Amersfoort)

1986-1987: Opleiding Bureauredactie (Stichting Gemeenschappelijke Opleiding voor Archief, Bibliotheek, Documentatie en Informatiebewerking (Stichting GO), Den Haag)

1982-1984: Propedeuse rechten (examenstudent) (Rijksuniversiteit Utrecht)

1977-1979: Politicologie (niet afgerond) (Universiteit van Amsterdam)

1970-1977: Vwo (atheneum-A) (Onze-Lieve-Vrouwe-Lyceum, Breda)

 

Wat vinden anderen?

De kwaliteit van het door hem uitgevoerde werk heeft altijd aan zeer hoge eisen voldaan, terwijl wij hem voorts hebben leren kennen als een opgewerkte en prettige medewerker en collega. (Th.G. Martijn, directeur KIWA N.V., Getuigschrift, 31 juli 1984)

Jos van Bussel was een serieuze en gemotiveerde cursist die door zijn positieve instelling een belangrijke bijdrage leverde aan de goede sfeer in de groep. Hij schuwde het debat niet en mocht graag met docenten en medecursisten in discussie gaan over de onderwerpen die in de cursus aan de orde kwamen. Hij heeft een pragmatische instelling en verliest het resultaat niet uit het oog. In de organisatie waar hij op een eenmanspost werkzaam is, weet hij met beperkte middelen de communicatie op een hoger kwalitatief niveau te brengen. De inhoudelijke capaciteiten van Jos van Bussel op communicatiegebied liggen boven het gemiddelde. Hij heeft de ambitie en de potentie om deze nog verder te ontwikkelen. Hij schrijft helder en goed gestructureerd. (Mr. Tjalling K. Damming, directeur/mentor Van der Hilst communicatie-opleidingen, Cursistprofiel van de heer J.L.M. van Bussel, februari 1996)

Jos is betrouwbaar en heeft bij al het werk wat hij aanpakt een gedegen en solide houding. Hij is servicegericht, zelfstandig en samenwerkingsgericht. Hij is betrokken op anderen, heeft analytisch vermogen en heeft een prima schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Hij is nuchter en een praktisch georiënteerd denker. Van nature is Jos nieuwsgierig. (Annet Brinkhuis, Brinkhuis Consultancy, Rapportage koersonderzoek Jos van Bussel (op verzoek van FNV), juni 2001)

Jos liet zich kennen als een natuurlijk netwerker, een onmisbare verbindingsman. Jos kan to the point en leesbaar beleid en procedures op schrift stellen, met een juridische precisie. Jos is een uiterst dienstbaar secretaris gebleken, vindingrijk in het oplossen van problemen. (Jos Besteman, hoofd Communicatie FNV Vakcentrale (direct leidinggevende), recommendation op LinkedIn, 2010)

De heer Van Bussel gaat graag in overleg om tot een gezamenlijke stellingname te kunnen komen. Hij heeft niet de neiging zijn eigen ideeën door te drukken, ook al vindt hij het wel leuk om na te denken over oplossingen van problemen. De heer Van Bussel houdt van vernieuwing en ontwikkeling. De heer Van Bussel is planmatig ingesteld. Hij houdt rekening met lange- en kortetermijnproblemen en tracht een inschatting te maken van de effecten van zijn handelen op langere termijn. Daarbij kijkt hij met een vrije realistische bril tegen zaken aan, zonder vooraf al te veel beren op de weg te zien. In de uitvoering van het werk weet hij voldoende gedetailleerd te blijven om niet te veel fouten te maken,maar toch ook de grote lijn goed in de gaten te ouden. Met name zijn organisatorisch vermogen, zijn intellectuele capaciteiten en zijn stressbestendigheid zijn sterke punten in zijn optreden. (Drs. N.M.J. Widdershoven, Kraanen De Groot & Tan, Verslag individueel assessment programma de heer J. van Bussel (op verzoek van FNV Horecabond), 25 april 2002)

Jos van Bussel is a great organizer and communicator, with also a well-developed sense for politics. (Mr. Rik van steenbergen, secretaris Algemene Vakcentrale (direct leidinggevende), recommendation op LinkedIn, 2011)

Jos van Bussel is an extremely organized and dedicated person, who consistently and astutely ensures that work that needs to be done is done. (Frederique Winia, director FIFPro, endorsement op Talent.me, 2012)

De ondersteuning door Jos van Bussel begon in een roerige periode. Dankzij zijn deskundigheid en opstelling is de verstandhouding tussen het College van Bestuur en de Ondernemingsraad flink verbeterd evenals het traject van instemming en advies. Voor de ondernemingsraad was het een verademing om te merken dat iemand van buiten de organisatie zaken voor elkaar kreeg waar de raad al heel lang mee bezig was. (Paul Dries, voorzitter ondernemingsraad ROC Zadkine, 2014)

Wij hebben jouw inbreng bij de onderhandelingen over een Sociaal Plan bij het instellen van een Cultuurbedrijf in Emmeloord als zeer prettig en constructief ervaren. Jouw onpartijdige maar wel terzake kundige inbreng, heeft het mogelijk gemaakt binnen zo korte tijd dit proces tot een goed eind te brengen. (Krijn Griffioen (Abvakabo FNV) en Leo Caniels (CNV Publieke Zaak), vakbondsonderhandelaars in GO gemeente Noordoostpolder)

 

Publicaties / interviews

 • Zzp: ja of nee?, El Maestro, European Guitar Teachers' Association afdeling Nederland, jaargang 19, maart 2012
 • Arbo voor zzp'ers, El Maestro, jaargang 21, maart 2014
 • 'Balanceren op een slap koord' (interview), SFKV-nieuwsbrief, Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming, nr. 6, februari 2013
 • Opinie: Leeuwarder Kunstmenu is hooguit een amuse, Friesch Dagblad, 15 juni 2011
 • Arbocatalogus Kunsteducatie. Praktische oplossingen voor arborisico's; Platform toekomst Muziek van start; Zwaar weer dreigt voor kunsteducatie. Extra risico voorB3-instellingen, Kunstconnected, februari 2010
 • Cao voor brancheverenigingen, VM/Verenigingsmanagement, december 2008
 • Clubgevoel ontbreekt met zelfstandigen (interview), Ondernemen! MKB Nederland, oktober 2008, nr. 9
 • Kunstconnectie denkt in partnerschappen (interview), IZA in bedrijf, juli 2008
 • De praktijk van een fusie. Leden willen maar één keer vergaderen, VM/Verenigingsmanagement, december 2007
 • Fondsvorming in de kunsteducatie, afstudeerscriptie, AVVM-leergang Verenigingsmanagement, december 2007
 • Cao Kunsteducatie, 2006
 • Alarmfase 1 is aangebroken. Leeftijdsdiscriminatie bij arbeid, Zeggenschap, septemebr 1996, nr. 3
 • Moderne maatschappij vraagt om één vakcentrale, Rik van Steenbergen, Zeggenschap, november/december 1994
 • Minder werk en meer rendement. Heldere auteursinstructie voor huisorganen, Jos van Bussel en Tom van der Maas, PR&V 7/8, juli/augustus 1993
 • Boekbesprekingen in Van Dale Taalbrief:
  • Redactiewijzer, oktober 1993, nr. 10
  • De kleine schrijfgids, juni 1993, nr. 6
  • Juristentaal en Bestuurderstaal, december 1992, nr. 10
  • Een goed besluit, september 1992, nr. 7
  • Beter schrijven met de tekstverwerker, april 1992, nr. 1
  • Correct Nederlands. Spellingsadviezen voor de media, februari 1992, nr. 1
 • Verlaging druk collectieve lasten kent grenzen, ir. Th. Quené, Debat, 5 september 1990
 • Geen spatie, toch meer ruimte, Nederlands Juristenblad, 8 december 1984, afl. 43

 

 

Meer informatie volgt

Deze website wordt actief gevuld.
Kom regelmatig terug voor meer informatie
of neem direct contact met mij op.

Jos van Bussel